De bestuurlijke organisatie van het shantykoor 'De Oostvaarders' is als volgt opgebouwd:
Het bestuur bestaat uit zes personen.
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijkse bestuur.

Verder heeft de vereniging drie commissie's te weten:
Activiteiten commissie, Muziek commissie en Sponsor commissie.
De voorzitters van die commissies maken deel uit van het bestuur.