Wie zijn wij

Door de eeuwen heen heeft water, wind en scheepvaart tot zingen geïnspireerd. Wereldwijd ontstonden roeiers liederen en liederen over de zeilvaart. Het vrolijke karakter en de welluidendheid van deze “songs” is een belangrijke inspiratiebron voor ons koor.

Een tweede inspiratiebron van ons koor is de hechtheid waarmee zestig stoere kerels, aangevuld met een enthousiaste dirigent en een zevental muzikanten dit prachtige koor vormen. Zingend bezig zijn in een serieuze maar bovenal gezellige sfeer.

Het koor is in januari 2004 opgericht. Een aantal mannen uit Almelo die eerder al in een shantykoor elders hadden gezongen, namen het initiatief. Binnen de kortst mogelijke tijd hadden ze het maximum aantal leden van vijftig bij elkaar.

Naast de wekelijkse repetitie op de woensdagavond, vinden er veel optredens plaats. Menige festiviteit in en buiten Almelo is opgevrolijkt met een optreden van de Oostvaarders. Regelmatig is er een optreden in een van de verzorgingscentra in Almelo of Wierden. Ook wordt deelgenomen aan korenfestivals en opgetreden bij maritieme manifestaties en bij volksfeesten.

Het koor bestaat uit 20 bassen, 20 baritons en 20 tenoren, veelal geschoolde stemmen. Ze worden begeleid door zeven excellente muzikanten, vier accordeonisten, een basgitarist, een gitarist/banjospeler en een  drummer.

Twee- of meerstemmige liederen worden afgewisseld door liederen met solozang (shantyman) en volgzang (de eigenlijke shanties). De meeste liederen worden gezongen in het Duits, het Engels, het Frans, het Nederlands of in het Pidgin-Engels, een mengeling van diverse (zee)talen.

Ons publiek wordt enkele eeuwen teruggevoerd naar de bloeitijd van de zeilvaart met klippers en schoeners. Naar groezelige, soms broeierige havenwijken “all over the world”. Overdag was het daar een enorme drukte. ’s Nachts verbrasten de zeelieden met “lichte meiden” in korte tijd hun zuur verdiende geld. De bemanning bestond uit harde, taaie kerels afkomstig uit alle windstreken, die geronseld werden in havenkroegen. Op de schepen ontstonden ritmische werkliederen, de “shanties”. In hun vrije tijd zongen ze melancholische liederen, de “forbitters”. Zie hier de muzikale ingrediënten van het avontuurlijke, maar harde zeemansleven.

Het gróóóts, meeslééépend, spraakmakend en hilarisch Almelóóós shantykoor “De Oostvaarders” kan ook uw activiteit of feest muzikaal luister bijzetten. Bezoekt u eens een optreden of kom eens op woensdagavond kijken en luisteren bij een repetitie. Wedden, dat u wordt meegesleept door onze muzikaliteit, de meerstemmige zang, ons aanstekelijk enthousiasme, de knappe kerels en uiteraard de gezelligheid……